Raadsel
Tijd meten met twee touwen

Best lastig!

Een man is ter dood veroordeeld. In afwachting van zijn executie zit hij in een kerker zonder daglicht. De bewaker weet echter dat de man onschuldig is en geeft hem een kans om te ontsnappen. Daarvoor moet hij wel een dilemma oplossen.

De bewaker geeft de man twee touwen en een doosje lucifers. De touwen branden ieder een uur. Maar ze branden niet uniform. Dat wil zeggen dat een touw na een kwartier al voor de helft opgebrand kan zijn, terwijl de resterende helft drie kwartier kan branden. Je kunt aan de lengte dus niet zien hoeveel tijd er verstreken is. Je weet alleen dat het gehele touw een uur lang brandt.

De bewaker zegt dat hij over 45 minuten terug zal komen om aan de deur te luisteren. Als de gevangene precies op dat moment op de deur bonkt, zal hij de man vrijlaten. Maar niet eerder of later dan 45 minuten!

Hoe kan de gevangene precies 45 minuten afmeten? (Hij gebruikt louter de touwen en de lucifers.)